XSMT Thu 7 - SXMT Thu 7 Hàng Tuần - Xổ Số Miền Trung Thứ 7

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 13/07/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
52
52
99
G7
666
772
690
G6
4156
6529
6499
7279
6993
1875
7212
3978
4643
G5
5068
0974
6067
G4
11946
49760
87866
57138
67038
30082
39063
16374
63501
95354
43214
16309
32200
57086
14702
53512
11158
32596
98825
77863
50958
G3
83579
88491
55820
18087
39698
26885
G2
60366
30856
54699
G1
68817
56962
55872
ĐB
484038
654542
892548
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 01, 09 02
1 17 14 12, 12
2 29 20 25
3 38, 38, 38
4 46 42 43, 48
5 52, 56 52, 54, 56 58, 58
6 60, 63, 66, 66, 66, 68 62 63, 67
7 79 72, 74, 74, 75, 79 72, 78
8 82 86, 87 85
9 91, 99 93 90, 96, 98, 99, 99
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 06/07/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
37
05
88
G7
278
783
526
G6
3741
2865
8816
6160
5084
3285
9359
0840
7289
G5
8461
7173
4859
G4
17388
82744
65812
85329
73666
27771
02781
26876
85257
08143
83726
44835
28011
76552
84112
92349
37828
21846
93114
73993
43927
G3
77615
77331
02796
59332
28667
77568
G2
83564
16990
54081
G1
56259
43500
79703
ĐB
232916
421628
101248
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 05 03
1 12, 15, 16, 16 11 12, 14
2 29 26, 28 26, 27, 28
3 31, 37 32, 35
4 41, 44 43 40, 46, 48, 49
5 59 52, 57 59, 59
6 61, 64, 65, 66 60 67, 68
7 71, 78 73, 76
8 81, 88 83, 84, 85 81, 88, 89
9 90, 96 93
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 29/06/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
54
55
09
G7
408
751
845
G6
8408
0881
4268
7490
3083
5318
9048
0519
8074
G5
8377
9869
9543
G4
90065
70518
33669
71781
70351
79384
07086
14249
72603
77861
52311
16406
77002
90078
47972
23132
64426
87165
75075
49497
12929
G3
22324
21487
56596
53878
84107
36160
G2
17135
89319
79028
G1
84832
28638
12150
ĐB
152866
408691
064994
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 08, 08 02, 03, 06 07, 09
1 18 11, 18, 19 19
2 24 26, 28, 29
3 32, 35 38 32
4 49 43, 45, 48
5 51, 54 51, 55 50
6 65, 66, 68, 69 61, 69 60, 65
7 77 78, 78 72, 74, 75
8 81, 81, 84, 86, 87 83
9 90, 91, 96 94, 97

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 22/06/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
18
07
14
G7
360
215
028
G6
8185
5492
6812
8662
9413
5460
7742
8912
1283
G5
6405
7487
6559
G4
99391
83691
17730
40123
49450
28034
82813
12765
46253
56636
82764
05895
55854
60936
52451
93268
62705
57657
74011
57204
21197
G3
29273
98533
27639
34274
01221
31353
G2
44954
22427
89291
G1
17928
33671
56155
ĐB
450579
336636
325107
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 05 07 04, 05, 07
1 12, 13, 18 13, 15 11, 12, 14
2 23, 28 27 21, 28
3 30, 33, 34 36, 36, 36, 39
4 42
5 50, 54 53, 54 51, 53, 55, 57, 59
6 60 60, 62, 64, 65 68
7 73, 79 71, 74
8 85 87 83
9 91, 91, 92 95 91, 97

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 15/06/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
94
51
44
G7
044
014
589
G6
8700
9307
6504
2501
3742
3088
5156
8485
8176
G5
6193
2372
6823
G4
24936
10324
40561
59366
53542
90583
16042
58149
97212
35062
77664
77063
58594
87074
56950
17375
11913
42672
20476
09095
04793
G3
93205
44286
51635
22879
95946
02642
G2
84915
12928
55073
G1
16902
49302
58837
ĐB
424008
588522
701315
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 02, 04, 05, 07, 08 01, 02
1 15 12, 14 13, 15
2 24 22, 28 23
3 36 35 37
4 42, 42, 44 42, 49 42, 44, 46
5 51 50, 56
6 61, 66 62, 63, 64
7 72, 74, 79 72, 73, 75, 76, 76
8 83, 86 88 85, 89
9 93, 94 94 93, 95

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 08/06/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
52
93
47
G7
678
023
015
G6
4312
0492
9529
5460
6241
8709
5807
9180
5133
G5
3601
1406
1799
G4
22932
07055
72358
56795
82267
52260
97857
52235
92021
43478
72889
20233
50061
03514
10205
26667
64908
69378
20365
11354
82420
G3
83744
14776
26419
89362
41043
66245
G2
88997
07605
05902
G1
24452
69134
69732
ĐB
169163
976944
539125
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01 05, 06, 09 02, 05, 07, 08
1 12 14, 19 15
2 29 21, 23 20, 25
3 32 33, 34, 35 32, 33
4 44 41, 44 43, 45, 47
5 52, 52, 55, 57, 58 54
6 60, 63, 67 60, 61, 62 65, 67
7 76, 78 78 78
8 89 80
9 92, 95, 97 93 99

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 01/06/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
40
57
72
G7
003
181
569
G6
8350
6374
9645
1734
5259
6242
1852
2668
5716
G5
6143
0007
3733
G4
61322
12257
94055
07278
19401
69082
23265
32703
09313
18838
83042
65939
32614
02598
83942
59728
29169
01697
80635
54313
76660
G3
41628
01749
86759
16590
36740
25729
G2
93879
78593
74152
G1
26637
39098
02157
ĐB
661914
782998
687059
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 03 03, 07
1 14 13, 14 13, 16
2 22, 28 28, 29
3 37 34, 38, 39 33, 35
4 40, 43, 45, 49 42, 42 40, 42
5 50, 55, 57 57, 59, 59 52, 52, 57, 59
6 65 60, 68, 69, 69
7 74, 78, 79 72
8 82 81
9 90, 93, 98, 98, 98 97

XSMT Thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 17h10 từ trường quay các đài:  

- Xổ số Đà Nẵng

- Xổ số Quảng Ngãi

- Xổ số Đắk Nông

Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung dành cho loại vé 10.000 vnđ:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.

XSMT Thứ 7. Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 7. KQXSMT Thứ 7. XSMT Thứ 7. Trực Tiếp Kết Quả XSMT Thứ 7 Hàng Tuần

XSMT Thứ 7 . Kqxsmt – Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần vào lúc 17h15 từ nhà đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Kết quả XSMT Thứ 7 bắt đầu quay mở thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng Kết Quả Xổ Số Miền Trung ra sao?

 - Thứ 2: Đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên quay mở thưởng
- Thứ 3: Đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay mở thưởng
- Thứ 4: Đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay mở thưởng
- Thứ 5: Đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay mở thưởng
- Thứ 6: Đài Gia Lai và Ninh Thuận quay mở thưởng
- Thứ 7: Đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông quay mở thưởng
- Chủ Nhật: Đài Khánh Hòa và Kon Tum quay mở thưởng

Theo dõi Kết Quả Xsmt ở đâu? 

Giống như Xsmb và Xsmn thì Xsmt cũng được công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp tại những nhà đài có lịch mở thưởng vào lúc 17h15 hàng ngày. Đây chính là nơi mà nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Trung hàng ngày. 

Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài để nhận Kqxsmt hàng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập website XoSo.Site. 

Tại đây, sẽ cập nhật tất cả các Kết Quả Xổ Số của 3 miền mới nhất hàng ngày với độ chính xác 100% cùng với kết quả của nhiều ngày trước đó. Đặc biệt XoSo.Site còn dự đoán kết quả và soi cầu với độ chính xác rất cao.
Và 09 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ, đối với những tờ vé trúng 5 số cuối cùng theo như thứ tự của giải Đặc biệt.

Điều kiện để lĩnh thưởng Xsmt?

Đối với những tờ vé số trúng thưởng bắt buộc phải còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa hay chắp vá. Nhiều trường hợp khi người chơi trúng giải làm rách vé số sẽ không được nhận thưởng.

Xem Kết Quả Xổ Số Thứ 7: Xổ Số Miền Trung Thứ 7 (XSMT Thứ 7 ), Xổ Số Miền Bắc (XSMB Thứ 7 ) và Xổ Số Miền Nam (XSMN Thứ 7 ) được cập nhật liên tục và nhanh nhất trên XoSo.Site.