XSMT Chu nhat - SXMT Chu nhat Hàng Tuần - Xổ Số Miền Trung Chủ nhật

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 26/11/2023

Huế Khánh Hòa Kon Tum
G8
22
97
26
G7
529
798
929
G6
7400
3391
6405
3302
4572
9142
2879
5082
5028
G5
9317
9753
2679
G4
19995
74251
56258
65265
83289
16619
69324
62942
99650
70886
38223
61845
04921
72881
88134
52299
64345
02929
16086
49811
61779
G3
81829
86580
33658
91613
12733
79339
G2
57747
82293
54801
G1
57684
70164
36459
ĐB
761434
882509
878232
Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 00, 05 02, 09 01
1 17, 19 13 11
2 22, 24, 29, 29 21, 23 26, 28, 29, 29
3 34 32, 33, 34, 39
4 47 42, 42, 45 45
5 51, 58 50, 53, 58 59
6 65 64
7 72 79, 79, 79
8 80, 84, 89 81, 86 82, 86
9 91, 95 93, 97, 98 99
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 19/11/2023

Huế Khánh Hòa Kon Tum
G8
41
67
56
G7
189
407
283
G6
1888
3335
7090
2047
2308
4449
2270
7151
2313
G5
3514
3829
3024
G4
79961
73762
01479
84793
55436
39040
84248
18609
67905
49299
20667
61692
15493
52638
59195
45776
97044
83294
25188
41659
14400
G3
49071
02898
51679
21923
88334
51768
G2
31296
30304
35925
G1
01306
68665
99967
ĐB
208763
868856
908406
Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 06 04, 05, 07, 08, 09 00, 06
1 14 13
2 23, 29 24, 25
3 35, 36 38 34
4 40, 41, 48 47, 49 44
5 56 51, 56, 59
6 61, 62, 63 65, 67, 67 67, 68
7 71, 79 79 70, 76
8 88, 89 83, 88
9 90, 93, 96, 98 92, 93, 99 94, 95
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 12/11/2023

Huế Khánh Hòa Kon Tum
G8
35
27
44
G7
418
503
505
G6
3203
2103
1633
7541
4406
5852
4090
7223
4822
G5
2361
6928
8113
G4
13420
98777
91610
89804
39282
74487
63510
84180
17109
80801
90445
38705
28201
39186
99384
71597
94891
13319
47070
63136
52459
G3
82040
52701
02605
20353
18954
86732
G2
74633
98684
31218
G1
68717
62844
54992
ĐB
821295
294353
708474
Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 01, 03, 03, 04 01, 01, 03, 05, 05, 06, 09 05
1 10, 10, 17, 18 13, 18, 19
2 20 27, 28 22, 23
3 33, 33, 35 32, 36
4 40 41, 44, 45 44
5 52, 53, 53 54, 59
6 61
7 77 70, 74
8 82, 87 80, 84, 86 84
9 95 90, 91, 92, 97

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 05/11/2023

Huế Khánh Hòa Kon Tum
G8
15
06
17
G7
791
674
357
G6
7318
8238
5633
9019
6046
7742
3458
4510
9694
G5
5363
9896
1484
G4
23876
33024
96844
30716
26730
12374
92763
30571
31299
17022
30211
02267
83484
28092
25723
80056
37254
14719
87953
55665
95339
G3
57023
89302
93693
77085
95368
52624
G2
49806
58839
38536
G1
83778
22128
25085
ĐB
802913
508714
399236
Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 02, 06 06
1 13, 15, 16, 18 11, 14, 19 10, 17, 19
2 23, 24 22, 28 23, 24
3 30, 33, 38 39 36, 36, 39
4 44 42, 46
5 53, 54, 56, 57, 58
6 63, 63 67 65, 68
7 74, 76, 78 71, 74
8 84, 85 84, 85
9 91 92, 93, 96, 99 94

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 29/10/2023

Huế Khánh Hòa Kon Tum
G8
54
54
58
G7
329
615
494
G6
7661
9398
1397
2227
1017
5371
9540
6274
5572
G5
1821
8609
3455
G4
88978
17980
16977
14642
19322
33076
67255
12198
28426
32467
47982
23168
84618
88111
69946
96188
29075
60364
62436
97078
59786
G3
89393
67034
36471
30517
93859
93967
G2
72248
64259
13389
G1
50305
32520
40823
ĐB
595693
758648
549400
Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 05 09 00
1 11, 15, 17, 17, 18
2 21, 22, 29 20, 26, 27 23
3 34 36
4 42, 48 48 40, 46
5 54, 55 54, 59 55, 58, 59
6 61 67, 68 64, 67
7 76, 77, 78 71, 71 72, 74, 75, 78
8 80 82 86, 88, 89
9 93, 93, 97, 98 98 94

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 22/10/2023

Huế Khánh Hòa Kon Tum
G8
40
83
33
G7
899
903
369
G6
4702
9228
9249
8680
3639
9458
2470
3312
2545
G5
5058
7402
5761
G4
62410
02597
35940
70072
62358
03410
40388
81449
16073
60865
11470
17288
78273
84473
66672
79614
73276
24675
47930
68750
12677
G3
68010
48626
82647
45688
20569
16065
G2
93948
61978
38695
G1
46648
20006
10296
ĐB
299807
307437
529260
Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 02, 07 02, 03, 06
1 10, 10, 10 12, 14
2 26, 28
3 37, 39 30, 33
4 40, 40, 48, 48, 49 47, 49 45
5 58, 58 58 50
6 65 60, 61, 65, 69, 69
7 72 70, 73, 73, 73, 78 70, 72, 75, 76, 77
8 88 80, 83, 88, 88
9 97, 99 95, 96

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 15/10/2023

Huế Khánh Hòa Kon Tum
G8
69
11
06
G7
344
724
081
G6
5528
1581
7341
9790
7825
9902
0607
1056
0885
G5
8634
4715
9389
G4
62557
28943
81599
58933
02295
79485
60773
26936
42857
30012
86684
06357
48759
83981
87559
31035
07048
11008
27042
06465
12603
G3
04292
81874
55416
01323
53238
07138
G2
96168
28146
23820
G1
29847
68283
32021
ĐB
887031
116703
668298
Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 02, 03 03, 06, 07, 08
1 11, 12, 15, 16
2 28 23, 24, 25 20, 21
3 31, 33, 34 36 35, 38, 38
4 41, 43, 44, 47 46 42, 48
5 57 57, 57, 59 56, 59
6 68, 69 65
7 73, 74
8 81, 85 81, 83, 84 81, 85, 89
9 92, 95, 99 90 98

XSMT Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Trung Chủ nhật Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 17h10 từ trường quay các đài:  

- Xổ số Huế

- Xổ số Khánh Hòa

- Xổ số Kon Tum

Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung dành cho loại vé 10.000 vnđ:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.